Privatlivs politik

Behandling af personlige oplysninger

Privatlivs politik

Behandling af personlige oplysninger

Indledning

PACKCLUB ApS (herefter kaldet PACKCLUB eller vi) respekterer din personlige integritet. Denne politik forklarer, hvordan vi indsamler og anvender dine personoplysninger. Den beskriver også dine rettigheder i forhold til os, og hvordan du kan udøve dine rettigheder.

Politikken gælder for dig, som

 • er kunde/bruger af vores produkter
 • modtager elektroniske data om fysiske forsendelser (fx breve, pakker eller gods), som vi formidler
 • bruger vores hjemmesider, app’s, platforme og sociale medier (Digitale platforme)
 • deltager i markedsføringsaktiviteter, konkurrencer og kundeundersøgelser, eller på anden vis kommer i kontakt med os f.eks. via vores kundeservice

Vores mål er, at du skal føle dig sikker på, at din personlige integritet respekteres, og at dine personoplysninger behandles korrekt. Al behandling af personoplysninger i PACKCLUB sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. I EU/EØS gælder persondataforordningen (GDPR)1 med supplerende national lovgivning.

Denne politik gælder generelt for vores behandling af personoplysninger. Hvis du i forbindelse med køb/brug af vores services eller i anden sammenhæng modtager andre informationer om behandling af personoplysninger, har sådanne informationer forrang frem for denne generelle politik.

Hvad er personoplysninger, og hvad er behandling af personoplysninger?

Personoplysninger er alle de informationer, som direkte eller indirekte sammen med andre oplysninger kan henføres til en person. Det betyder, at mange forskellige typer oplysninger som f.eks. navne og kontaktoplysninger, IP-adresser, bidrag til konkurrencer, de valg, du foretager, og præferencer er personoplysninger.

Behandling af personoplysninger omfatter alt, hvad der foretages med personoplysningerne, f.eks. indsamling, lagring, bearbejdning, anvendelse til forskellige formål, ændring og tilintetgørelse af personoplysninger.

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig og med hvilke formål

Når du køber vores services

Når du køber vores services, behandler vi din e-mailadresse, dit telefonnummer.

Dine personoplysninger behandles med følgende formål:

 • for at kunne stille s PACKCLUBS services til rådighed som adgang til PACKCLUBs app, hvor du kan få information om dine forsendelser.
 • PACKCLUB deler din e-mailadresse og dit telefon nummer med de distributører som skal levere dine forsendelser.
 • for at kunne administrere reklamationer og returneringer eller anden kommunikation med os via vores kundeservice
 • til markedsføringsformål, herunder til markedsføring via post, e-mail og sms/mms.
 • for at kunne analysere og gruppere besøgende i vores Digitale platforme efter valg, prioritering og præferencer (såkaldt profilering) med det formål at kunne stille relevante og tilpassede informationer, anbefalinger, annoncer og tilbud til rådighed
 • for at kunne gennemføre kundeundersøgelser
 • for at forebygge, opdage og retsforfølge tyveri, bedrageri og misbrug af PACKCLUBs services
 • for at kunne udarbejde anonymiseret statistik over, hvordan PACKCLUBs services bruges for at kunne vedligeholde, udvikle, teste og forbedre PACKCLUBs services og de tekniske platforme, de stilles til rådighed på forudsat at du har givet samtykke til det, for at kunne oprette tilpassede målgrupper med henblik på at kunne målrette tilpassede tilbud og annoncer til dig i PACKCLUBs digitale platforme.

 

Baggrundsplacering 

 

Som en valgfri mulighed, tilbyder appen at give dig besked når du er i nærheden af en pakke der kan hentes. Til dette formål beder appen om tilladelse til at følge din placering i baggrunden. Appen modtager ikke din nøjagtige placering, men får besked når du er inden for 1 km af pakkeshoppen. Beskeden gives direkte videre til dig. PACKCLUB gemmer aldrig oplysninger om din placering. Baggrundsplacering benyttes kun hvis du aktivt har bedt om det, og kan til enhver tid slås fra igen

Når du modtager elektronisk data om forsendelser, som vi formidler

Som modtager af forsendelser, som PACKCLUB formidler, behandler vi f.eks.  oplysninger om forsendelser og modtageroplysninger.

Dine personoplysninger behandles med følgende formål:

 • for at kunne formidle elektronisk data om forsendelser til den rigtige modtager
 • for at kunne notificere dig om dine forsendelser
 • for at kunne håndtere reklamationer og returneringer eller anden kommunikation med os via vores kundeservice
 • til markedsføringsformål, herunder til markedsføring via post, e-mail, notifikationer og sms/mms. Du kan fravælge yderligere reklamer via et link i al markedsføring, der sendes via e-mail eller ved at kontakte os. Se kontaktoplysninger nedenfor
 • for at kunne gennemføre kundeundersøgelser
 • for at kunne udarbejde anonymiseret statistik over, hvordan PACKCLUBs services bruges
 • for at kunne vedligeholde, udvikle, teste og forbedre PACKCLUBs services og de tekniske platforme, de stilles til rådighed på

Når du besøger vores Digitale platforme, og når vi bruger cookies

Når du besøger/bruger vores Digitale platforme, indsamler vi de oplysninger, du selv vælger at give os, som e-mailadresse, telefonnummer.

Vi kan også behandle oplysninger om din brug af Digitale platforme som f.eks. transaktionshistorik og tekniske data om de enheder, du bruger for at få adgang til PACKCLUBs Digitale platforme, f.eks. IP-adresse, unikt enheds-ID og browsertype.

PACKCLUB stiller også nogle services til rådighed, hvis brug er afhængig af, at PACKCLUB får adgang til oplysninger fra din mobile enhed som f.eks. din mobiltelefon eller tablet. Det kan dreje sig om lokalitet. PACKCLUB indsamler aldrig den slags oplysninger, medmindre du udtrykkeligt har givet os tilladelse til at gøre det.

PACKCLUB har placeret såkaldte “cookies” i flere af vores Digitale platforme. Disse cookies bruges til at indsamle oplysninger om, hvordan du bruger den Digitale Kanal.

Dine personoplysninger behandles med følgende formål:

 • for at kunne stille vores Digitale platforme til rådighed og vedligeholde, teste og forbedre dem
 • for at kunne give dig support i forbindelse med eventuelle problemer med vores Digitale platforme
 • til markedsføringsformål, herunder til markedsføring via post, e-mail, notifikationer og sms/mms.
 • for at kunne udarbejde rapporter, følge op på markedsføringskampagner og oprette anonymiseret statistik over brug af vores Digitale platforme. Til administration, udvikling og test af vores IT-systemer med det formål at sikre høj kvalitet i vores Digitale platforme og for at opdage og forhindre sikkerhedsangreb, f.eks. virusangreb

Du kan når som helst trække et samtykke tilbage ved at kontakte os. Se kontaktoplysninger nedenfor

Når du på anden vis kommer i kontakt med os og kommunikerer med os

Når du er i kontakt med os, f.eks. via kundeservicefunktioner, behandler vi oplysninger fra din kundesag. Hvis du besøger eller kommunikerer med os via vores konti på de sociale medier (dvs. tredjepartsplatforme som f.eks. Facebook og Twitter), kan PACKCLUB også modtage oplysninger om din profil og dine interaktioner på tredjepartsplatformen fra leverandøren af denne.

Dine personoplysninger behandles med følgende formål:

 • for at kunne kommunikere med dig og administrere din sag i forbindelse med kontakt via kundeservice, e-mailformularer og vores konti på de sociale medier
 • for at kunne analysere samtaler og chat med henblik på at forbedre vores kommunikation og af hensyn til din og vores sikkerhed
 • for at kunne oprette anonymiseret statistik over, hvordan PACKCLUBs kommunikationsfunktioner bruges
 • for at kunne vedligeholde, udvikle, teste og forbedre PACKCLUBs services og de tekniske platforme, de stilles til rådighed på

Sletning af personoplysninger

Vi behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen eller for at opfylde PACKCLUBs retlige forpligtelser. Derefter sletter vi dine personoplysninger i overensstemmelse med vores politik for sletning eller vores interne retningslinjer for sletning af data.

Retsgrundlag for vores behandling af dine personoplysninger

PACKCLUB behandler altid dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi behandler dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig eller besvare de spørgsmål, du stiller til kundeservice, og når vi har anden legitim og berettiget interesse i at behandle dine personoplysninger, f.eks. en interesse i at kunne markedsføre os over for besøgende i vores Digitale platforme eller en interesse i at udvikle og forbedre vores services. Vi behandler også dine personoplysninger, når vi har en retlig forpligtelse til at gøre det, f.eks. i henhold til den danske postlov.

Hvis PACKCLUB får brug for at behandle dine personoplysninger med et formål, som ifølge gældende lovgivning kræver dit samtykke, indhenter vi på forhånd dit samtykke, som regel ved at du aktivt skal klikke i et felt.

Sikkerhed i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger

PACKCLUB sørger for høj sikkerhed omkring dine personoplysninger og gennemfører relevante tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring, formidling og tilintetgørelse.

Udlevering af personoplysninger

PACKCLUB kan benytte eksterne samarbejdspartnere og leverandører til at udføre opgaver på PACKCLUBs vegne som f.eks. at stille IT-services og betalingsløsninger til rådighed eller hjælpe med markedsføring, analyser og statistik. Udførelse af disse services kan medføre, at PACKCLUBs samarbejdspartnere både i og uden for EU/EØS får adgang til dine personoplysninger.

Virksomheder, der håndterer personoplysninger på PACKCLUBs vegne, indgår altid en aftale med PACKCLUB for at sikre et højt sikkerhedsniveau i forbindelse med dine personoplysninger. Der træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger i forhold til samarbejdspartnere uden for EU/EØS, f.eks. ved at vi indgår aftaler, der indeholder standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger, som er godkendt af EU-Kommissionen og tilgængelige på EU-Kommissionens hjemmeside.

PACKCLUB kan blive nødt til at udlevere personoplysninger til tredjepart som f.eks. politiet eller andre myndigheder i forbindelse med efterforskning af kriminalitet, eller hvis vi i øvrigt har pligt til at udlevere sådanne oplysninger i henhold til lovgivning eller myndighedsafgørelser.

Eksterne links

Denne politik gælder bl.a. for oplysninger, som PACKCLUB behandler om dig i vores Digitale platforme. PACKCLUBs Digitale platforme indeholder links til eksterne hjemmesider eller services, som vi ikke kontrollerer. Hvis du følger et link til en ekstern hjemmeside, opfordrer vi dig til at sætte dig ind i de principper for behandling af personoplysninger og informationer om cookies, der gælder for den pågældende hjemmeside.

Behandling af personoplysninger om børn

PACKCLUBs Digitale platforme henvender sig ikke til børn, og PACKCLUB indsamler derfor ikke bevidst personoplysninger om børn. Hvis du er forælder eller værge og opdager, at dit barn har afgivet personoplysninger til PACKCLUB, beder vi dig kontakte os på de adresser, der er oplyst nedenfor, så du kan udøve dine børns ret til f.eks. at få personoplysningerne rettet eller slettet.

Kontaktoplysninger

Det PACKCLUB-selskab, der er angivet i betingelserne for den service, du bruger, i den Digitale Kanal, du besøger, eller i forbindelse med anden kontakt med os, er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan PACKCLUB i Danmark behandler dine personoplysninger, kan du kontakte os via e-mail eller brev:

PACKCLUB A/S
Att.: Teis Dalgaard
H C Ørstedsvej 16
6000  Kolding
E-mail: info@PACKCLUB.com

Ønsker du oplysninger om den dataansvarlige i andre selskaber i PACKCLUB-koncernen, er du velkommen til at kontakte PACKCLUBs databeskyttelsesrådgiver via e-mail eller brev:

PACKCLUB ApS
Att.: Teis Dalgaard
H C Ørstedsvej 16

6000  Kolding
E-mail: info@PACKCLUB.com

Kontakt PACKCLUBs kundeservice eller den ansvarlige sælger, hvis du er erhvervskunde.

Dine rettigheder i forbindelse med vores behandling

Du har følgende rettigheder i forhold til det selskab, der behandler dine personoplysninger:

ret til indsigt – en ret til at få bekræftelse af og information om behandlingen af dine personoplysninger til berigtigelse – en ret til at få forkerte oplysninger retteret til sletning – en ret til at få slettet oplysninger. Denne ret er begrænset til oplysninger, som i henhold til lov kun må behandles med dit samtykke, hvis du trækker samtykket tilbage og modsætter dig behandlingsret til indsigelse – en ret til at gøre indsigelse mod vores behandling, hvis den sker på grundlag af interesseafvejning eller med henblik på direkte markedsføringsret til begrænsning af behandling – en ret til at kræve, at behandlingen af personoplysninger begrænses, hvis du f.eks. bestrider oplysningers rigtighed. I den periode, hvor rigtigheden undersøges, er PACKCLUBs adgang til oplysningerne begrænset til dataportabilitet – en ret til at kræve, at personoplysninger flyttes fra en dataansvarlig til en anden. Denne ret er begrænset til de oplysninger, du selv har givet os

Hvis du mener, at PACKCLUBs behandling ikke sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, har du også ret til at klage til den relevante tilsynsmyndighed.

Kontakt os, hvis du ønsker at udøve nogle af dine rettigheder eller at få mere at vide om nogle af rettighederne og forudsætningerne for at udøve dem. Se kontaktoplysninger ovenfor.

Ændring af denne politik

PACKCLUB kan fra tid til anden foretage ændringer i denne politik. Den nyeste version af politikken er altid tilgængelig på PACKCLUBs hjemmesider.

1 I EU og EØS gælder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (General Data Protection Regulation/Persondataforordningen) (“GDPR”).