Vilkår og betingelser for brug for brug af PACKCLUB app

Version 23.06.2021

PACKCLUB app

Vilkår og betingelser                                                                            Version 23.06.2021

 

Vilkår og betingelser for brug for brug af PACKCLUB app.

Ved at installere og aktivere PACKCLUB appen og registrere personlige oplysninger som mobilnummer og/eller e-mailadresser accepteres nedenstående vilkår og betingelser for brug af PACKCLUB app.

 

 1. PACKCLUB app stilles gratis til rådighed og har til formål at formidle oplysninger til dig om leveringsstatus på dine forsendelser.
 2. PACKCLUB app deler den oplyste e-mailadresse og det oplyste telefonnummer med de transportører som leverer dine forsendelser.
 3. Som en valgfri mulighed, tilbyder appen at give dig besked når du er i nærheden af en pakke der kan hentes. Til dette formål beder appen om tilladelse til at følge din placering i baggrunden. Appen modtager ikke din nøjagtige placering, men får besked når du er inden for 1 km af pakkeshoppen. Beskeden gives direkte videre til dig. PACKCLUB gemmer aldrig oplysninger om din placering. Baggrundsplacering benyttes kun hvis du aktivt har bedt om det, og kan til enhver tid slås fra igen.
 4. PACKCLUB app har alene til formål at oplyse om leveringsstatus på dine forsendelser, og har ingen indflydelse eller ansvar for afsenderen eller transportøren leveringsforpligtigelser.
 5. PACKCLUB app indeholder kun markedsføring fra samarbejdspartnere, som er godkendt af PACKCLUB ApS.
 6. Korrekt funktion af PACKCLUB app forudsætter at du registrerer korrekte og overensstemmende oplysninger i appen og i forbindelse med bestilling af forsendelser. PACKCLUB ApS påtager intet ansvar for de informationer der formidles af PACKCLUB app og indestår på ingen måde for kvaliteten, pålideligheden eller tilgængeligheden heraf. PACKCLUB ApS kan ikke drages til ansvar for eventuelle skader som du måtte pådrage dig i forbindelse med brugen af PACKCLUB app.
 7. Som bruger af PACKCLUB app indestår du for, at dine registrerede oplysninger tilhører dig eller at du er berettiget til at anvende oplysningerne, du indestår for at oplysningerne er korrekte og fuldstændige. Brug af uvedkommende personlige oplysninger kan medføre politianmeldelse samt straffe- og erstatningsansvar i henhold til gældende lovgivning.
 8. Du er ansvarlig for den eller de valideringskoder og øvrige oplysninger, du modtager fra PACKCLUB ApS i forbindelse med brug af PACKCLUB app, og du er forpligtiget til at sikre dig imod uvedkommendes brug heraf.
 9. Anvendelse af PACKCLUB app betyder ikke at kravet om fremvisning af gyldig legitimation begrænses eller ophører i forbindelse med udlevering af en forsendelse, hvor sådan et krav måtte foreligge.
 10. Modtager du fejlagtige adviseringer eller andre leveringsoplysninger om forsendelser der ikke er til dig, skal du straks slette de modtagne oplysninger og tage kontakt til PACKCLUB ApS kundeservice. Du har ingen ret til at bruge eller gemme sådanne oplysninger eller videreformidle oplysningerne til andre.
 11. PACKCLUB ApS er berettiget til at begrænse eller spærrer din adgang til PACKCLUB appen af sikkerhedsmæssige hensyn eller ved mistanke om misbrug af PACKCLUB app, eks. Ved misligholdelse af nærværende vilkår og betingelser.
 12. PACKCLUB ApS forbeholder sig retten til at foretag ændringer eller tilføjelser til nærværende vilkår og betingelser med 30 dages varsel. PACKCLUB ApS vil dog altid med øjeblikkelig virkning foretage ændringer som følge af love, forordninger, myndighedskrav og af hensyn/krav til sikkerhed. Kan du ikke acceptere ændringer eller tilføjelser i henhold til ovenstående, er du forpligtiget til at framelde dig tjenesten.

PACKCLUB overholder alle gælde lovgivninger omkring brug af personlige data. Hvilke personlige data PACKCLUB bruger og hvordan de anvendes er beskrevet i Packclub Privatlivs politik som kan tilgås via dette link: PACKCLUB Privatlivs politk